Profil:

Krone AS leverer tjenester inne vergemålsarbeid og gjeldsrådgivning rettet mot privatpersoner.

Selskapet formidler ikke konsesjonspliktige produkter eller tjenester.

Partnere i selskapet har lang bransje-erfaring og evnen til å tenke kundens beste. For kunder betyr dette at de møter høy etisk standard og profesjonell behandling.

Selskapet kan motta godtgjørelse og løpende porteføljeinntekter fra oppdragsgiver. I noen tilfeller mottar vi provisjon, (prosentandel av tjenestens kostnad), for nye kundeforhold som opprettes.

Selskapet oppbevarer ikke kundemidler og yter ingen kreditt.