Profil:

Krone AS leverer tjenester inne vergemålsarbeid og gjeldsrådgivning rettet mot privatpersoner.

Selskapet formidler ikke konsesjonspliktige produkter eller tjenester.

Partnere i selskapet har lang bransje-erfaring og evnen til å tenke kundens beste. For kunder betyr dette at de møter høy etisk standard og profesjonell behandling.

Selskapet kan motta godtgjørelse og løpende porteføljeinntekter fra oppdragsgiver. I noen tilfeller mottar vi provisjon, (prosentandel av tjenestens kostnad), for nye kundeforhold som opprettes.

Selskapet oppbevarer ikke kundemidler og yter ingen kreditt.

Krone AS samarbeider med selskapet Pengeforvaltning (org 919 605 731).