- Kontrakten klargjør hva du og vi må gjøre

Hvilken kontrakt lager vi med deg?

Det er viktig med en skriftlig avtale mellom oss og deg slik at vi er enige om hva vårt samarbeid skal inneholde.

Kontrakten viser derfor hva Krone AS skal gjøre og hva du må gjøre.

Kontrakten inneholder informasjon om hva vår tjeneste koster og hvordan vi dokumenterer vårt arbeid. Den gir også informasjon om hva vår tjeneste har kostet forskjellige kunder og hvor lang tid vi i gjennomsnitt bruker på en tilsvarende sak som din.

I tillegg til dette inneholder kontrakten bestemmelser om avtalens varighet og konsekvenser ved eventuelt avbrudd.