- Med fullmakten oppretter vi dialog med alle du skylder penger

Hvilke fullmakter gir du oss?

Når vi skal henvende oss til forskjellige instanser for å innhente dokumentasjon og snakke om din situasjon er vi helt avhengig av fullmakt fra deg og eventuelt ektefelle/samboer. Sammen med en signert fullmakt må vi ha gyldig legitimasjon, for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde. Fullmakten er gyldig til vårt samarbeid avsluttes eller du trekker den tilbake.

Fullmakten vil for eksempel bli brukt til å innhente skattemelding, lønnsdokumentasjon, informasjon om gjeld og annet. Både vi og de vi snakker med hos banker, inkassoselskap, namsmann og andre er bundet av lovpålagt taushetsplikt, derfor må vi sende fullmakten til den enkelte før vi kan snakke sammen. Av og til opplever vi også at den som mottar fullmakten vil verifisere gyldigheten ved å ringe deg først. Dette er en ekstra trygghet for deg.

Vi kan ikke ta noen beslutninger eller avgjørelser uten at du er enig. Alle forslag til løsning som vi sender ut må du derfor gjennomgå med oss og godkjenne på forhånd. Dette sikrer at du kan følge fremdriften og være trygg på at endringer i situasjonen blir slik du har tenkt.