- Vi vet at det siste du trenger er en ny regning

Kostnader:

Vi arbeider på fast timepris og detaljert timelogg følger faktura.

Ved avtaleinngåelse vil vi vurdere løsninger som gjør at du kan betale for våre tjenester uten at det berører en allerede anstrengt økonomi.

Ved avtaleinngåelse faktureres de innledende samtalene og det estimeres i avtalen hvor mange timer vi vil bruke.

Vi minner om at det offentlige har mange gode og gratis tilbud for økonomisk rådgivning, blant annet hos NAV, Namsmannen og kommunen.