- Nye betalings-avtaler er ofte en god løsning

4 trinn for å lykkes:

  1. Egeninnsats - for å lykkes er det avgjørende at du som kunde er villig til å gjøre det som skal til
  2. Dialog - vi holder de du skylder penger oppdatert om utviklingen i din økonomi
  3. Kontroll - en nøyaktig oversikt over dagens økonomi er utgangspunktet for gode løsninger
  4. Oppfølging - sikrer at nye avtaler opprettholdes og bidrar til langsiktig, bekymringsfri familieøkonomi