- Vi er ikke avhengig av at du har sikkerhet i bolig

Hva vi gjør

: får totaloversikt over din økonomi

: informerer om dine rettigheter og plikter

: vurderer dine muligheter for å redusere utgifter

: avdekker din evne til å betjene gjeld

: utreder dine muligheter for refinansiering

: vurderer anmerkninger og størrelse på lønnstrekk

: oppretter kontakt og dialog med alle du skylder penger

: utarbeider og oppretter nye betalingsplaner

: er din samtalepartner og kontaktpunkt for kreditorer

: søker om offentlig gjeldsordning

: formidler kontakt med offentlige instanser

: tilbyr skreddersydd oppfølging