- Vi tror du vil bli overrasket over hva vi kan få til

Hvordan vi arbeider:

1. Første samtale - vi kartlegger din økonomi og gjør oss kjent med din livssituasjon.

2. Mellomfase - vi vurderer hva som er grunnleggende årsak til problemet. Vi ser også på strakstiltak og hvilke varige løsninger som finnes.

3. Andre samtale - vi presenterer alternativene og hva vi kan gjøre.

Les her om hva vi gjør videre

Les her om 3 vanlige utfordringer og strakstiltak!