Utfordring nr 3

"Hele livet dreier seg om økonomien"

Løsning: Vær tilfreds innenfor de økonomiske rammene dere har

Strakstiltak: Søk profesjonell hjelp til å håndtere økonomien. Bestem dere for å bruke mer tid og krefter på familien og ting som ikke koster penger