Utfordring nr 1:

 "Vi skylder på hverandre for at økonomien er dårlig"

Løsning: Angrip problemet, ikke hverandre. Samarbeid med familien din og ekstern rådgiver om å løse gjeldsproblemene

Strakstiltak: Drøft problemet rolig og åpent på rett tid og sted. Bli enige om å sette i gang tiltak